Każda powierzona nam sprawa traktowana jest przez nas indywidualnie. Stąd też wysokość honorarium za wykonaną usługę ustalana jest indywidualnie.

Wysokość honorarium zależy w szczególności od:
- stopnia skomplikowania sprawy
- nakładu pracy
- ewentualnych wydatków

     W drobnych poradach prawnych stawka godzinowa wynosi 150 złotych, jednakże i w takich przypadkach zastrzegamy sobie możliwość jej obniżenia lub podwyższenia.

      W sprawach sądowych, opieramy się na stawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ... (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).
Przykładowe stawki:
§ 6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

     Naszym klientom korzystającym ze stałej umowy o obsługę prawną proponujemy dwie formy wynagrodzenia:
1. miesięczna opłata ryczałtowa (ustalana z każdym klientem indywidualnie)
2. miesięczne wynagrodzenie w wysokości uzależnionej od faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu.