Radca prawny Maciej Hintertan - urodzony w 1969r. Studia prawnicze ukończył w 1993r. Bezpośrednio po nich - pracował w Urzędzie Skarbowym w Augustowie jako inspektor kontroli podatkowej oraz osoba prowadząca sprawy karno - skarbowe. W latach 1994 - 1996 odbył etatową aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Suwałkach, zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Po aplikacji, przyjęty na asesurę sądową początkowo w Sądzie Rejonowym w Ełku, a następnie od kwietnia 1997 roku ponownie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach. Początkowo orzekał w sprawach karnych, cywilnych i z prawa pracy, a od kwietnia 1998r. w sprawach gospodarczych i upadłościowych. We wrześniu 1998r. otrzymał mianowanie na sędziego. W Wydziale Gospodarczym pełnił kolejno funkcje Kierownika Sekcji ds. Rejestrowych (poprzedniczka Krajowego Rejestru Sądowego), a od 2000r. Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego. W tym okresie, zdobył ogromną praktykę z zakresu spraw gospodarczych i upadłościowych, pełniąc niejednokrotnie funkcję sędziego komisarza. Jako sędzia - patron, przyczynił się do wykształcenia wielu osób, będących obecnie sędziami. Zajmował się również działalnością dydaktyczną jako wykładowca prawa cywilnego i handlowego na Wyższej Szkole Suwalsko Mazurskiej w Suwałkach, wykładowca prawa konstytucyjnego na Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, a także jako wykładowca prawa cywilnego, podatkowego i handlowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Oprócz przekazywania zdobytych wiadomości, cały czas dokształcał się na licznych szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym na Podyplomowym Studium Dla Sędziów i Prokuratorów z zakresu prawa gospodarczego. Był też jednym z założycieli Krajowego Stowarzyszenia Sędziów Komisarzy oraz członkiem Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia. W maju 2006r. zrezygnował z dalszej kariery sądowniczej na rzecz obsługi osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianych spraw cywilnych i gospodarczych. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2006r. wpisany został na listę radców prawnych. Kancelarię prowadzi razem ze swoim o rok starszym bratem w formie spółki cywilnej.