Radca prawny Michał Hintertan - urodzony w 1968 r. Studia prawnicze ukończył w 1992r. Bezpośrednio po nich w latach 1992-2000r. pracował w bankowości - w Banku Przemysłowo Handlowym SA i Powszechnym Banku Gospodarczym przekształconym następnie w PEKAO SA. W latach 1997-2000r. jako dyrektor d.s komercji był odpowiedzialny za działalność sprzedażową zarządzając 30 pracownikami zatrudnionymi w oddziale i 5 filiach . Brał udział w wielu szkoleniach z zakresu windykacji , prawa upadłościowego i układowego , oceny ekonomicznej firm , analizy projektów inwestycyjnych , marketingu , umiejętności zarządzania i negocjacji. W latach 1998-2002 jako reprezentant Ministra Skarbu Państwa v-ce przewodniczący rad nadzorczych dwóch spółek ze 100% udziałem Skarbu Państwa Równolegle w latach 1994-1997 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku zaś po złożeniu egzaminu został wpisany na listę radców prawnych. W latach 2000 - 2006 współwłaściciel kancelarii prawniczej w Suwałkach prowadzonej wraz z 3 innymi radcami prawnymi . Prowadząc kancelarię prawniczą między innymi : opracował i przeprowadzał proces prywatyzacji spółki samorządowej, nadzorował prawne aspekty komercjalizacji zakładu opieki zdrowotnej , pilotował procesy założycielskie i przekształceniowe spółek prawa handlowego , realizował procesy regulujące prawa własności nieruchomości , pilotował dochodzenie należności na drodze sądowej i nadzorował ich egzekucje w drodze postępowania komorniczego, uczestniczył w negocjacjach zmierzających do polubownego załatwienia sporu , reprezentował klientów przed sądami polubownymi i Zespołami Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych . Kompleksowo obsługiwał proces dochodzenia należności z tytułu szkód komunikacyjnych Obsługiwał spółki prawa handlowego / w tym banki / , stowarzyszenia , państwowe jednostki organizacyjne , publiczne zakłady opieki zdrowotnej , jednostki samorządu terytorialnego / powiat ,gmina ,związek gmin / oraz osoby fizyczne. Kancelarię prowadzi razem ze swoim bratem w formie spółki cywilnej